Naujienos

Rūmų narių susitikimas dėl elektros energijos kokybės

gruodžio 15

Vakar Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos iniciatyva Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  (VERT) organizavo susitikimą elektros energijos tiekimo kokybės tema. Susitikime dalyvavo daugiau kaip 70 Rūmų bendruomenės narių, kas tik dar kartą patvirtina klausimo aktualumą ir svarbą.

VERT pirmininkas R. Pocius akcentavo energijos tiekimo kokybės svarbą įmonių technologiniams procesams. Antra vertus, teigė jis, investicijos į infrastruktūrą negali būti begalinės. VERT suderino operatorių investicijas, diegiami analizatoriai, pradėtas baterijų diegimas.

Kauno energetikos instituto atstovas Dr. V. Radžiukynas pristatė atliktą studiją apie energijos tiekimo kokybę, įtampos svyravimus skirstomajame tinkle, apžvelgė tarptautinę praktiką. Energijos skirstymo operatorius ir Litgrid atstovai pristatė vykdomas priemones energijos stabilumui didinti – linijų kabeliavimas, trasų valymas, izoliuoto laido oro linijų plėtra. Analizuojama trikdžių statistika ir priežastys: ateinantys įtampos svyravimai sistemoje, meteorologinės sąlygos, paukščiai, žemės ūkio technikos naudojimas ir kt. Svarbiausia investicija patikimumo didinimui – transformatorinių rekonstrukcija (vidutiniškai 11 per metus), dėl ko mikrosvyravimų atveju mažėja atjungimo laikas iki 60-80 milisekundžių.

Buvo pristatytas ir gerasis bendradarbiavimo su pramonės įmone pavyzdys, kai rekonstravus „Ąžuolyno“ transformatorinę, buvo sprendžiama įmonės energijos tiekimo problema.

Rūmų nariai, savo ruožtu, kėlė esamas neišspręstas pagrindines problemas – transformatorinių rekonstrukcija, neužtikrinus alternatyvaus tiekimo, ir tinklo operatorių nusamdytų rangovų klaidos vykdant rangos darbus, lemiančius energijos tiekimo trūkius įmonėms ir patiriamus technologinius nuostolius.