Проекты

LPPARA реализует различные финансируемые ЕС и Литовской Республикой проекты в области профессионального развития, повышения конкурентоспособности и экспортных возможностей, сокращения социального отчуждения и других сфер.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų partnerių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas sektoriniams pardavimų ir rinkodaros specialistams. Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0019

Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-06-30.

Подробнее
Projektas „Stop Skurdui“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413

Projektas “STOP SKURDUI!” bus įgyvendinamas 5 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės ir Elektrėnų. Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (gebėjimai ir lūkesčiai).

Подробнее
Projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“. Nr. VS/2016/0023.

Projekto tikslai: kuo geriau užtikrinti Jaunimo Garantijų iniciatyvos teikimą Lietuvoje skatinant suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir bendravimo mechanizmo vystymą, pristatant informaciją tikslinėms grupėms; sukurti naują bendravimo ir bendradarbiavimo modelį geresniam jaunimo informavimui apie Jaunimo Garantijas, suteikiant galimybę pasinaudoti iniciatyvos paslaugomis.

Подробнее
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose. Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2012 m. balandžio mėn. įgyvendina projektą “Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose” (Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, pagal VP2-2.2-ŪM-01-K priemonę „Asistentas-1“.

Подробнее
Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas. Nr. 2013-VB-AFG-0009

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2013 m. birželio 28 d. vykdė projektą „Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą  iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Подробнее