Projektai

„360 laipsnių aprėptis“ (NRPA partneriai pagal 2017-09-19 jungtinės veiklos sutartį; pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą)