Renginiai ir apdovanojimai

Apdovanojimai


LPPARA nuo pat pirmųjų savo veiklos metų organizuoja ir koordinuoja įvairius apdovanojimus, skirtus įvertinti, išryškinti ir motyvuoti geriausias verslo, lyderystės ar eksporto praktikas. LPPARA apdovanojimai tradiciškai įteikiami kasmetiniame renginyje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje arba Vyriausybės rūmuose, dalyvaujant aukščiausiems šalies vadovams.

LPPARA apdovanojimai:

Lietuvos eksporto prizas. Konkursas „Lietuvos eksporto prizas“ skirtas plėtoti ir skatinti Lietuvos įmonių produkcijos ar paslaugų eksportą, pripažinti geriausias eksporto praktikas ar proveržius. Konkurso dalyviai, priklausomai nuo įmonės dydžio, varžosi didžiojo arba mažojo prizo kategorijose. Konkurse taip pat numatytas išskirtinis Nacionalinis Eksporto prizas, teikiamas organizacijoms, įmonėms ar asmenims, ypatingai savo veikla paskatinusiems eksporto plėtrą: padėjusiems išspręsti to meto aktualias problemas eksporto srityje, atvėrusiems galimybes naujų rinkų paieškose, padėjusiems išplėsti bendradarbiavimą ar kita reikšminga veikla ir pastangomis, padarytais sprendimais prisidėjusiems šalies eksporto gerinimo srityje.

Darbo žvaigždė. Darbo žvaigždės apdovanojimas pirmą kartą buvo įsteigtas 1939 metais. Tai – aukščiausias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas. „Darbo žvaigždė“ turėjo valstybės ordino statusą, juo už darbą Lietuvos ūkio gerovei buvo pagerbiami labiausiai pasižymėję verslininkai bei tarnautojai. Prieškario metu rūmų teikimu Ordiną skirdavo Finansų ministras, o jį teikdavo Respublikos Prezidentas. Kol nėra galimybių suteikti apdovanojimui ordino statusą, jis vadinamas tiesiog „Darbo žvaigžde“.

Apdovanojimas suteikiamas verslo lyderių (asmenų) nuopelnams pažymėti, siekiant skatinti dirbti Lietuvos ir žmonių gerovei. Ženklą sudaro trijų laipsnių žvaigždės – aukso, sidabro ir bronzos.

Darbo žvaigždės medalis. Apdovanojimas „Darbo žvaigždės medalis“ steigiamas siekiant juo pagerbti regioninių Rūmų narių darbuotojus, nusipelniusius profesijos lyderius ir kitus asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aukštus pasiekimus profesijos srityje, profesinę etiką, aukštus asmeninės atsakomybės reikalavimus, gebėjimą nuolat tobulinti kvalifikaciją ir žinias, asmeninį indėlį į įmonės ar organizacijos vystymąsi.

Lietuvos metų verslininkės/vadovės prizas. LPPARA vertina išskirtinę Lietuvos moterų – verslininkių ir įmonių vadovių iniciatyvą ir aktyvią jų veiklą. Skatindama moterų verslumą ir taikydama tarptautinėje verslo bendruomenėje pripažintas normas, tarp jų ir verslo etikos, ir, siekdama viešinti šio proceso tendencijas, LPPARA nuo 2002 m. rengia kasmetinį „Lietuvos metų verslininkė / vadovė“ konkursą.

Padėkos ženklas. „Padėkos ženklas“ įsteigtas siekiant skatinti visoje Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų Rūmų sistemoje dirbančius asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ilgametį ir nepriekaištingą darbą, Rūmų narių darbuotojus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis, kurie Rūmus rėmė, garsino ar kitokiu būdu aktyviai dalyvavo jų veikloje.

Renginiai