Skaidrumas

Rūmai yra verslo savivaldos organizacija, padedanti savo nariams plėtoti verslą. Ne mažiau svarbi yra verslo atstovavimo funkcija, reiškiant požiūrį į šalies ekonomikos plėtojimo galimybes, ūkio valdymą, verslui palankios aplinkos kūrimą.

Savanoriškai į tinklą susijungusią verslo bendruomenę vienijantys rūmai visame pasaulyje yra lengvai atpažįstami, jų veiklos tikslus ir uždavinius reglamentuoja nacionaliniai įstatymai.

Ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatyme nustatyta prievolė atstovauti savo nariams bendradarbiaujant su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis, savo iniciatyva arba gavus valstybės institucijų užsakymą atlikti ekonominę veiklą reglamentuojančių dokumentų ekspertizę ir teikti siūlymus.

Rūmai yra Europos Sąjungos skaidrumo registre, ID numeris 629094640653-68.

Mūsų skaidrumo  principai

Dalyvaujant šalies teisėkūros procesuose, reiškiant savo poziciją ūkio reguliavimo klausimais ir ją ginant valstybės valdymo institucijose, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai deklaruoja skaidrumo, atvirumo, pagarbos kitų nuomonei ir supratingumo kitų visuomenės grupių nuomonių išraiškai principus.

Skaidrumas mums reiškia kolektyvinės, o ne individualios nuomonės formavimą ir jos atstovavimą, pagal galimybes visų narių bei ekspertų nuomonių įvertinimą. Pozicijos esminiais klausimais patvirtinamos LPPARA valdymo organuose – Valdyboje ar Prezidiume.

Atvirumas mums reiškia, kad savo nuomonę ir argumentus reiškiame atvirai, supažindiname ne tik valstybės instituciją, kuriai skirti mūsų argumentai, bet ir savo partneriškas organizacijas, socialinius partnerius, visuomenę. Reikšmingiausi dokumentai ir pozicijos talpinami į internetinį puslapį.

Pagarba ir supratingumas kitai nuomonei mums reiškia, kad mes pripažįstame ir įsiklausome į kitų visuomenės grupių, socialinių partnerių (profesinių sąjungų, darbo tarybų ir kt.) argumentus, nuomones ir pozicijas. Tvirtai tikime, kad teisėkūros procese kokybiški teisės aktai gimsta vertinant visas nuomones, subalansuojant visuomenės grupių interesus.

Pasiūlymai

Susipažinkite su Rūmų paskutiniais pasiūlymais teisėkūrai.

Plačiau
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovavimo registras

Susipažinkite su Rūmų deleguotų atstovų į Lietuvos institucijų darbo grupes, komisijas ar komitetus sąrašu.

Plačiau