Projektai

LPPARA įgyvendina įvairius ES ir LR lėšomis finansuojamus projektus kvalifikacijos kėlimo, konkurencingumo ir eksporto galimybių didinimo, socialinės atskirties mažinimo ir kitose srityse.

 

Projektas DIGISOC Nr. 101051859

Tiesiogiai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kurio dalyviai yra 8 Europinės smulkų verslą atstovaujančios konfederacijos SMEunited nariai iš 7 valstybių. Tai – LPPARA, CNIPMMR (Rumunija), PIMEC (Ispanija), Confartigianato ir CNA (Italija), IPOSZ (Vengrija), CCCI (Kipras), ZDOPS (Slovėnija). Projekto veiklose kaip techninis patarėjas dalyvauja ir pati SMEunited organizacija.

Plačiau
Projektas „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“, Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0024

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pradeda įgyvendinti projektą „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ (toliau – Projektas).

Plačiau
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų partnerių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas sektoriniams pardavimų ir rinkodaros specialistams. Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0019

Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-06-30.

Plačiau
Projektas „Stop Skurdui“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413

Projektas “STOP SKURDUI!” bus įgyvendinamas 5 Vilniaus apskrities savivaldybėse: Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės ir Elektrėnų. Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (gebėjimai ir lūkesčiai).

Plačiau
Projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“. Nr. VS/2016/0023.

Projekto tikslai: kuo geriau užtikrinti Jaunimo Garantijų iniciatyvos teikimą Lietuvoje skatinant suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir bendravimo mechanizmo vystymą, pristatant informaciją tikslinėms grupėms; sukurti naują bendravimo ir bendradarbiavimo modelį geresniam jaunimo informavimui apie Jaunimo Garantijas, suteikiant galimybę pasinaudoti iniciatyvos paslaugomis.

Plačiau
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose. Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2012 m. balandžio mėn. įgyvendina projektą “Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose” (Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, pagal VP2-2.2-ŪM-01-K priemonę „Asistentas-1“.

Plačiau
Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas. Nr. 2013-VB-AFG-0009

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2013 m. birželio 28 d. vykdė projektą „Afganistano civilinės aviacijos sistemos ir civilinės aviacijos specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą  iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Plačiau