Projektai

Projektas „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“, Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0024

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija pradeda įgyvendinti projektą „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ (toliau – ­­Projektas).

Projekto „Jaunimo ir smulkiojo verslo subjektų verslumo skatinimas“ tikslas – Skatinti jaunimo ir smulkaus verslo subjektų verslumą ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Versli Lietuva“ krypties įgyvendinimo.

Projektu siekiama keisti nusistovėjusias nuostatas apie verslą ir įgyvendinti du uždavinius:

– skatinti jaunimą vietoje samdomo darbo imtis įgyvendinti savo verslo idėjas;

– gerinti smulkiojo verslo plėtros galimybes.

Projekto metu organizuojamos verslo dirbtuvės jaunimui ir kontaktų mugė apvaliojo stalo principu smulkiesiems verslininkams. Abiem atvejais siekiama, kad pažeidžiamos grupės susitiktų su jau turinčiais patirties verslo subjektais, kurie pasidalintų sėkmės istorijomis, o drauge būtų užmegzti nauji naudingi kontaktai ir įgalintas ilgalaikis bendradarbiavimas. Projekto metu bus prisidedama prie 2014-2020 m. ES investicijų komunikacijos strategijos „Versli Lietuva“ siekiamų pokyčių: motyvuoti jaunimą kurti savo verslą čia ir dabar ir skatinti smulkųjį verslą siekti ambicingesnių tikslų bei suteikti jiems žinių ir kontaktų šiam užmojui įgyvendinti.

Projekto siekiami rezultatai:

Įgyvendinus numatytas veiklas siekiama prisidėti prie 2014-2020 m. ES investicijų komunikacijos strategijos „Versli Lietuva“ siekiamų pokyčių:

  1. smulkiojo verslo subjektai žino, kad reikia išmanyti tarptautinį marketingą, užsienio rinkas ir žino, kur kreiptis dėl konsultacijos;
  2. jaunimas supranta, kad išsilavinimas, amžius ar profesija nėra kliūtis verslui pradėti ir kad geriausias laikas pradėti savo verslą – dabar;
  3. keičiamas verslininko įvaizdis visuomenėje (t. y. siekiama, kad visuomenė manytų, kad verslininkas yra inovatyvus, darbo vietų kūrėjas, atsakingas, idėjų generatorius, kūrybingas, moralus, žvelgiantis į ateitį asmuo, prisiimantis rizikas ir t.t.);
  4. didinamas noras tapti verslininku, pasirinkti kitokį nei samdomo darbuotojo gyvenimo būdą.

Projekto vykdytojas: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-04-16

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-04-30

Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02-0024

Priemonė: Komunikacija apie ES investicijas, 12.0.1-CPVA-K-204

Bendra projekto vertė: 28.106,67 €, Europos socialinio fondo lėšos.