Istorija

Lietuvoje prekybos ir pramonės rūmai kaip verslo asociacija įsikūrė dar tarpukariu. Šiandien Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje ne tik vienija apie kelis tūkstančius įmonių šalies regionuose, Rūmai taip pat turi įsteigę filialus ir atstovybes (Jonavoje, Kėdainiuose, Marijampolėje, Kaišiadoryse, Prienuose, Raseiniuose, Šakiuose, Vilkaviškyje, Telšiuose, Utenoje, Anykščiuose, Biržuose), egzaminuoja apie 90% šalies profesinių mokyklų asmenų/moksleivių, proaktyviai reaguoja į šalies ekonominę, finansinę ir socialinę raidą ir konstruktyviai siekia formuoti verslo plėtrai, eksportui, investicijoms ir visuomenės gerovei palankią aplinką.

1924 m.

Pagal Lietuvos Prezidento Antano Smetonos dekretą buvo įkurti Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai; priimtas Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų įstatymas.

1925 m.

Kaune atidaryti Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai.

1936 m.

Prekybos ir pramonės rūmai pervadinti Prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

1939 m.

Iškilmingai atidarytas Rūmų pastatas Kaune.

1939 m.

Įsteigtas Darbo žvaigždės Ordinas ir Darbo žvaigždės Ordino Medalis, kuriuo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanodavo pasižymėjusius prekybininkus, pramonininkus ir amatininkus.

1991 m.

Prasidėjo Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų formavimasis pagal Europos valstybėse veikiančių rūmų modelius. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje verslininkų iniciatyva ir vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo reikalavimais buvo steigiami Regioniniai prekybos ir pramonės rūmai.

1992 m.

Rugsėjo mėnesį Regioniniai prekybos ir pramonės rūmai susijungė į Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociaciją.

1993 m.

LPPARA tapo Europos prekybos ir pramonės rūmus vienijančios organizacijos EUROCHAMBRES nare.

1995 m.

Lapkričio mėnesį LR Seimas priėmė LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą.

1996 m.

Įsteigti Prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

2001 m.

Rūmai tapo akredituoti kompetencijų vertinimui. Pradėti vertinti (egzaminuoti) apie 90% Lietuvos profesinių mokyklų absolventų.

2001 m.

Įsteigtas Lietuvos eksporto prizo apdovanojimas

2002 m.

Įsteigti Lietuvos metų verslininkės apdovanojimai

2008 m.

Įkurtas Lietuvos Verslo moterų tinklas prie LPPARA

2011 m.

Įsteigtas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas – „Padėkos ženklas“.

2016 m.

LPPARA prisijungė prie UEAPME, 2018 m. tapusios SMEunited – 70 narių 30-yje Europos valstybių vienijančios amatų ir smulkių bei vidutinių įmonių asociacijų organizacijos.

2020 m.

LPPARA pradėjo veikti Finansų, Eksporto ir Aplinkos komitetai, sudaryti iš tos srities ekspertų, atstovaujančių tiek verslo, tiek mokslo institucijoms ir siekiantys proaktyviai ir laiku reaguoti į šalies ekonominę, finansinę bei socialinę raidą.