Projektai

Projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“. Nr. VS/2016/0023.

Projekto tikslai: kuo geriau užtikrinti Jaunimo Garantijų iniciatyvos teikimą Lietuvoje skatinant suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo ir bendravimo mechanizmo vystymą, pristatant informaciją tikslinėms grupėms; sukurti naują bendravimo ir bendradarbiavimo modelį geresniam jaunimo informavimui apie Jaunimo Garantijas, suteikiant galimybę pasinaudoti iniciatyvos paslaugomis.