Projektai

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose. Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nuo 2012 m. balandžio mėn. įgyvendina projektą “Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos narių veiklos plėtra ir konkurencingumo didinimas užsienio rinkose” (Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-017), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, pagal VP2-2.2-ŪM-01-K priemonę „Asistentas-1“.

Projektu siekta skatinti Lietuvos įmonių verslumą bei didinti jų konkurencingumą. Šiame projekte vykdytos iki šiol nevykdytos, tačiau turinčios didelį potencialą projekto tikslų pasiekimui veiklos (vykdytas verslumo skatinimas, eksporto plėtra, padedama Lietuvos įmonėms integruotis į tarptautines rinkas). Lietuvos pramonės konkurencingumo didinimas skelbiamas vienu prioritetinių Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos tikslų. Šiuo metu Lietuvos pramonės konkurencingumo vertinimas daugiausiai apsiriboja standartinėmis, tarptautinei šalių/regionų konkurencingumo analizei skirtomis metodikomis. Nors tokių metodikų taikymas vertinamas teigiamai, kartu pabrėžiama, kad jos neleidžia efektyviai reaguoti į dinamiškus šalies ūkio pokyčius bei atskirų pramonės šakų įmonių konkurencingumo iššūkius. Projekto tikslinės grupės – aukštos pridėtinės vertės prekes gaminačios įmonės – trąšų gamintojos ir aprangos bei tekstilės pramonės įmonės.

Projekto metu buvo parengtos dvi galimybių studijos, skirtos trąšų gamintojų tikslinei grupei (1. NVS regionas; 2. Artimųjų Rytų regionas) bei dvi galimybių studijos, skirtos aprangos ir tekstilės tikslinei grupei (1. NVS regionas; 2. Artimųjų Rytų regionas). Keturiose minėtose studijose analizuojamos galimos eksporto rinkos Lietuvos trąšų gamybos bei aprangos ir tekstilės įmonėms Artimųjų Rytų regione (Jordanijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Omane, Katare, Irane) ir NVS regione (Kazachstano Respublikoje, Rusijos Federacijoje ir Ukrainos Respublikoje).

Įgyvendinant projektą, 2013 m. – 2014 m. I ketvirtyje buvo planuojama organizuoti 8  verslo misijas į Rusiją, Ukrainą, Kazachstaną, Jordaniją, Jungtinius Arabų Emyratus, Katarą, Omaną ir  Indiją. Dalyvavimas verslo misijose atvėrė įmonėms galimybes išplėsti ir atverti naujas eksporto rinkas, padidinti eksportuojamos produkcijos kiekį, išsaugoti senas ir sukurti naujas darbo vietas.