Projektai

Projektas DIGISOC Nr. 101051859

Tiesiogiai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kurio dalyviai yra 8 Europinės smulkų verslą atstovaujančios konfederacijos SMEunited nariai iš 7 valstybių. Tai – LPPARA, CNIPMMR (Rumunija), PIMEC (Ispanija), Confartigianato ir CNA (Italija), IPOSZ (Vengrija), CCCI (Kipras), ZDOPS (Slovėnija). Projekto veiklose kaip techninis patarėjas dalyvauja ir pati SMEunited organizacija.

Dar 2020 metų birželio mėnesį pagrindinės Europinės darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos – BusinessEurope, SMEunited, CEEP, ETUC pasirašė pamatinį susitarimą „Europos Socialinių Partnerių Pamatinis Susitarimas dėl Skaitmeninimo“ (toliau – Susitarimas). Jame organizacijos, atstovaudamos savo narių interesus, nubrėžė esmines gaires, kaip turi įmonėse ir įstaigose vykti jų veiklų skaitmenizavimas. Darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai sutarė dėl darbuotojų įgūdžių lavinimo svarbos, nuotolinio darbo principų, darbuotojų darbinės veiklos kontrolės ir jų orumo išlaikymo, vadinamosios „teisės atsijungti“, dirbtinio intelekto (DI), žmogiškosios kontrolės ir kitų principų. Didžiausia vertybė – užimtumo apsauga skaitmeninimo eigoje. Numatyta, kad šalys narės ir organizacijų nariai per tris metus įgyvendins Susitarime nustatytus principus.

Projekto DIGISOC esmė – vykdant projekto veiklas, nacionaliniuose seminaruose kalbėti apie įmonių skaitmenizavimo pasiekimus ir problemas, įvertinti Lietuvos įmonių, daugiausiai SVV įmonių, veiklų ir procesų skaitmenizavimo eigą, įvertinti, ar buvo laikytasi Susitarime nustatytų principų.

Projekto pavadinimas – Digital Social Partners, sutrumpinimas DIGISOC;

Finansuotojas – Europos Komisija, šaukimas SOCPL-2021-SOC-DIALOG;

Projekto vykdytojas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;

Projekto veiklų įgyvendinimo prdžia – 2022 m. spalio 1 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 30 d.

Bendra viso projekto vertė: 602448 Eur, LPPARA dalis projekte – 70848 Eur; Europos Komisijos paramos dalis projekte – 95%.

 

Pagrindinis projekto partneris Lietuvoje:

Pagrindinis projekto partneris: