Naujienos

Brangstančios žaliavos reikalauja viešųjų pirkimų politikos pokyčių

balandžio 21

Informuojame, kad daugiau kaip 2000 verslų vienijanti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) valstybei siūlo numatyti galimybę koreguoti jau pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis, o į naujas įtraukti ateities kainų pokyčių prognozes, didesnius delspinigius ir perkančiųjų organizacijų garantijas. Šiuos siūlymus, išsiųstus Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, Ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui Dariui Vedrickui, nulėmė įtempta padėtis viešųjų pirkimų srityje, kurią iššaukė rekordinis žaliavų brangimas ir jų trūkumas.

Rūmų teigimu, prognozuojama tolesnė aukšta infliacija ir ilgai ne dėl rangovo kaltės trunkančios procedūros sukuria poreikį įstatymiškai nustatyti galimybę indeksuoti rangos darbų kainą. Kol kas verslas dėl viešųjų sutarčių keitimo bando tartis pavieniui, tačiau šie susitarimai ne visada sėkmingi ir priklauso nuo užsakovų valios. Dėl šių priežasčių LPPARA prašo suformuoti aiškią valstybės viešųjų pirkimų politiką ir poziciją šiandienos situacijoje.

Ją formuojant, LPPARA valstybei siūlo suteikti galimybę rangovinėms organizacijoms didinti darbų kainą rinkoje reikšmingai pakitus žaliavų, įrenginių bei paslaugų kainoms – tai leistų rangovams užsitikrinti galimybę keistis sutartis. Taip pat, akivaizdu, kad viešųjų pirkimų bei statybos procesai vyksta kelerius metus nuo skaičiuojamosios kainos sudarymo momento, todėl tokią sąmatų sudarymo metodiką siūloma keisti vertinant ir numatant įkainius vadovaujantis ne konkrečiu momentu, o įvertinant prognozuojamą infliaciją, darbo užmokesčio pokytį, žaliavų, įrenginių kainų pokyčius. Tai leistų numatyti kuo tikslesnes kainas, sumažinti rizikas, išvengti pokyčių dėl kainų ateityje, sutarčių sąmatų tikslinimo.

LPPARA valstybei taip pat siūlo skatinti savalaikį atsiskaitymą tarp rinkos dalyvių, leidžiant taikyti didesnius delspinigius ar juos diferencijuojant (pvz., vėluojant 10 dienų taikyti 0,02%, vėluojant daugiau nei 10 dienų – 0,2%). Šiuo metu numatyti delspinigiai nepadengia dėl infliacijos patiriamų nuostolių, o faktinių nuostolių įrodinėjimas yra ilgas ir resursų reikalaujantis procesas.

Galiausiai, Rūmai siūlo įpareigoti perkančiąsias organizacijas ir privataus sektoriaus užsakovus privalomai pateikti rangovui draudimo laidavimo raštą ar banko garantiją dėl savalaikio atsiskaitymo su rangovu. Kitaip nei rangovams, užsakovams šiuo metu nereikalingos garantijos, todėl rangovai lieka neapsaugoti dėl galimo neatsiskaitymo ar nesavalaikio atsiskaitymo už atliktus darbus net ir tinkamai vykdydami įsipareigojimus. Dalį šios problemos lemia ir projektų lėšas administruojančių agentūrų politika, kai dėl įvairių priežasčių dokumentai ir pirkimo procedūros yra tikrinami ilgiau nei pusmetį, o šiuo laikotarpiu sulaikomos lėšos perkančiajai organizacijai.