Naujienos

EUROPOS EKONOMINĖ APŽVALGA 2020 (vykdo Eurochambers)

sausio 28

Corporate Due Diligence European Parliament vote:
Chambers call for simplicity and proportionality.

Europos šalių Rūmai po Europos Parlamento balsavimo prašo daugiau paprastumo ir proporcingumo.

Tai – reakcija į įvykusį Europos Parlemento Juridinių klausimų komiteto balsavimą dėl Įmonių patikrinimo ir Įmonių atsiskaitomumo akto. Europos įmonės žino, kas yra atsakinga gamyba, kas yra atsakingi verslo partneriai ir kas yra verslo etika. Ir stiprinant įmonių priežiūrą nebūtina tą daryti didinant administracinę naštą ir prisitaikymo prie reikalavimų kaštus. Europos Rūmai kviečia, kad Europos Komisija parengtų svarstymams tokį pasiūlymą, kur reikalavimai patikrinimui būtų paprasti, proporcingi, ypač tais atvejais, kai nėra jokių aplinkosauginių ar socialinių rizikų, kurias gali sukelti įmonių veikla. Įmonių veiklos negalima apsunkinti jų atsigavimo nuo pandemijos sukeltų ribojimų metu.

Eurochambres prezidentas Christoph Leitl sako: “Jeigu bus įvesti privalomi reikalavimai visoms Europos įmonėms atlikinėti savo veiklos patikrinimus (due diligence) ir atsiskaitinėti už tai bei už savo partnerius – tai gali kelti vertės kūrimo grandinių pertrūkius – tiek Europoje, tiek ir globaliu mastu. Ir – sąlygoti įmonėms neproporcingai didelius kaštus.”

Įmonių tikrinimo mechanizmai turi būti paprasti, įvertinta sektorinė jų veiklos specifika bei ryšių su partneriais rizika. Tai jokiu būdu neturi mažinti Europos įmonių konkurencingumo lyginant su partneriais kituose regionuose.

Geriau orientuokimės į EBPO nuostatas dėl verslo veiklos atsakingumo, Jungtinių Tautų organizacijos nuostatas dėl verslo ir žmogaus teisių. Paskatinkim įmones laikytis šių nuostatų jas skatindami, o ne bausdami.

Eurochambres nariai, t.t. ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų Rūmai pasiruošę dalyvauti teisėkūros procese, kad įmonių patikrinimo procesas būtų aiškus, draugiškas  ir priimtinas visoms įmonėms, o ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui.