Naujienos

Europos prekybos ir pramonės rūmų (EUROCHAMBRES) Prezidento Christoph Leitl pranešimas

gegužės 12

Mieli draugai ir partneriai,
pateikiame jums daugiau informacijos:

 

1. Konferencija su Komisijos nariu Bretonu

Europos Komisija pakvietė Europos verslo atstovus į diskusiją su Komisijos nariu Thierry Bretonu, atsakingu už vidaus rinką ir MVĮ, dieną prieš atnaujinto pramonės Strategija. Aš išreiškiau susirūpinimą: prognozuojama, kad šiais metais Kinija augs 9 proc., JAV – 7 proc., Europa – tik 3 proc. Kaip galime panaikinti šį didėjantį atotrūkį? Šiuo tikslu mes, kaip „Eurochambres“, raginame stiprinti vidaus rinką, tačiau patys esame pasirengę padėti Komisijai pasiekti šį tikslą.

Aš uždaviau tris konkrečius klausimus Komisijos nariui Bretonui:

1) Ar po 18 mėnesių be ES MVĮ pasiuntinio galite įsipareigoti užbaigti šį paskyrimą iki gegužės pabaigos?

2) Ar galima numatyti supaprastintas procedūras, pagal kurias MVĮ galėtų gauti finansinę paramą pagal nacionalinį ekonomikos atkūrimo planą, kad tai būtų apribota iki 6 mėnesių?

3) JAV 25 proc. Viešųjų pirkimų skirta tik MVĮ. Ar Europos Sąjunga galėtų pateikti rekomendaciją dėl nacionalinių ekonomikos atkūrimo planų taip pat rezervuoti 25 proc. MVĮ?

Komisijos narys Bretonas atsakė, kad ES MVĮ pasiuntinys bus paskirtas labai greitai – ir kitą dieną paaiškėjo daugiau informacijos. Gavęs jus informuosiu apie tolesnius klausimus.

2. Profesinių įgūdžių stokos ir nedarbo neatitikimas

Nedarbo lygis Europoje yra didelis, ypač tarp jaunimo. Kita vertus, daugelyje sektorių trūksta skubiai reikalingų kvalifikuotų darbuotojų. Džiaugiuosi, kad mūsų „Eurochambres“ įgūdžių komitetas parengė svarbių pasiūlymų šiuo klausimu. Tačiau dabar reikia juos įgyvendinti praktiškai nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Labai naudinga tai, kad mes, rūmai, keičiamės gerąja patirtimi ir kad galime mokytis vieni iš kitų.

3. „Horizon Europe“ šviesa

ES Parlamentas uždegė žalią šviesą didžiausiai pasaulyje mokslinių tyrimų programai „Horizontas Europa“. Mūsų įmonėms tai galėtų būti labai naudinga. Europa įgis veiksmingą pasaulinės konkurencijos svertą remdama mokslinius tyrimus ir inovacijas, pradedant pagrindiniais moksliniais tyrimais ir baigiant prototipais bei pateikimu į rinką. Tai paskatins konkurenciją ir augimą po Koronos atstatymo.

4. Vienas į, vienas iš

Naujame komunikate dėl geresnio reglamentavimo Komisija pasiūlė Europos teisės aktų supaprastinimo priemones. Naujų ES teisės aktų pasiūlymų našta bus kompensuota sumažinant naštą, atsirandančią dėl galiojančių tos pačios srities teisės aktų. „Strateginio numatymo“ kontekste nauji įstatymai turi būti suderinti su svarbiomis ateities tendencijomis ir pokyčiais. Ypač atkūrimo srityje turi būti sustiprintos ankstesnės pastangos sumažinti biurokratiją. Šiuo klausimu palaikysime ryšį su Komisija.

5. Europos diena

Europos diena buvo minima sekmadienį, gegužės 9 d. Kiekvienais metais tai yra gera proga Europos rūmų tinkle informuoti apie Europą ir su ja susijusius iššūkius. Europos diena taip pat buvo oficialiai pradėta Konferencija apie Europos ateitį „, kurioje dalyvaujame ir turime būti aktyvūs.

Aš prašau visų mūsų narių dalyvauti. O kai sakau visus, turiu omenyje visus; Europa nėra vien tik Europos Sąjungos, bet visos Europos šalys!

Mieli draugai, tai būtų mano šiandieninė informacija.

Jūsų,
Christoph Leitl