Naujienos

Europos verslas atsargiai vertina Europos Komisijos siūlymus didinti energijos produktų apmokestinimą

sausio 19

Įgyvendinant tikslą – 2030 metais Europoje sumažinti išmetamo CO2 kiekį 55% lyginant su 1990 metais, numatyta keisti eilę su energetika ir energijos vartojimu susijusių direktyvų arba parengti naujas. Visas šis keičiamų direktyvų paketas įvardijamas kaip „Fit for 55“, t. y. įgyvendinus šiuos reikalavimus, CO2 emisija Europoje turėtų mažėti 55%.

Viena iš esminių keičiamų Direktyvų – Energijos Apmokestinimo Direktyva. Pridedame Europos Komisijos parengtus esminius keičiamus reikalavimus energijos vartotojams (anglų k.) (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3662).

SMEunited – Europos valstybių mažų ir vidutinių įmonių konfederacija, kurios nariais yra ir LPPARA, atliko išsamų galimo poveikio SVV įmonių konkurencingumui vertinimą, bei savo poziciją pateikė Europos Komisijai (pridedama). SMEunited kreipimesi Europos Komisijai prašoma dar kartą įvertinti siūlymą harmonizuoti benzino ir dyzelino, naudojamo transportui, tarifus Europos mastu. Aukšti tarifai paveiks transporto sektoriaus konkurencingumą, transporto veiklos ribojimai iškreips ir prekių vidaus rinkos funkcionavimą. Komisijos pasiūlyme nenumatyta tarifus dyzelinui diferencijuoti komerciniam ir nekomerciniam transportui. Šis išskyrimas SMEunited nuomone turi būti numatytas. Direktyvos keitime numatyta atsisakyti beveik visų dabar galiojančių išimčių. SMEunited ragina nustatyti ilgesnį pereinamą laikotarpį išimčių naikinimui. Bei siūlo „draugiško“ kuro – vandenilio, biokuro, sintetinio biokuro ir pan. visiškai neapmokestinti mažiausiai 10 metų į priekį.