Naujienos

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija nutraukia Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų narystę

sausio 18

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija informuoja, kad nuo sausio 18 d. narystės asociacijoje netenka Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Vilniaus rūmai).

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija yra nevyriausybinė ne pelno organizacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymą, vienijanti ir atstovaujanti regioniniams prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams pateikus prašymą išstoti iš asociacijos, asociacija nusprendė nutraukti jų narystę. Netekę narystės Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijoje, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai turi teisę atstovauti tik savo narių interesams Vilniaus ir Alytaus regione.

„Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija atstovauja verslo interesams gerinant aplinką verslo plėtrai, eksportui, investicijoms ir visuomenės gerovei. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau kurį laiką be priežasties ir paaiškinimo nedalyvavo asociacijos veikloje, neprisidėjo prie bendros pozicijos formavimo, nesiekė bendradarbiavimo su kitais rūmais bei nevykdė asociacijos nario pareigų. Tad, gavęs Vilniaus rūmų prašymą išstoti iš asociacijos, prezidiumas jį patenkino“, – sako Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidento pareigas einantis Sigitas Gailiūnas.

Pasak S.Gailiūno, nuo sausio 18 d. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai netenka narystės ir tarptautinėse organizacijose (SMEunited ir Association of European Chambers of Commerce and Industry), kuriose Lietuvai atstovauja Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Visi Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų deleguoti atstovai atšaukiami iš visų Lietuvos Respublikos valdžios institucijose ar įstaigose arba privačiose organizacijose sudarytų komitetų, komisijų, tarybų, darbo grupių ar pan., kuriose atstovavo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai.

Vilniaus rūmų nariai netenka teisės dalyvauti visose Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos įsteigtose darbo grupėse, komitetuose, komisijose, dvišalėse verslo tarybose ir pan.

Vilniaus rūmų narių atstovės, priklausančios Lietuvos verslo moterų tinklui, nustoja būti Lietuvos verslo moterų tinklo narėmis, netenka teisės dalyvauti šio tinklo veikloje ir naudotis narystės šiame tinkle teisėmis bei teikiama nauda.

Sigitas Gailiūnas sako, kad Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija toliau tęsia savo veiklą su 4 regioniniais rūmais bei jų filialais ir atstovybėmis, vienijančiais Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų stambias, vidutines ir smulkias verslo įmones, veikiančias gamybos, pramonės, prekybos, logistikos ir kituose ekonomikos sektoriuose.

Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai įkurti 1924 m. pagal Lietuvos Prezidento Antano Smetonos dekretą. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybės atkūrimą, 1991 m. buvo atkurta šių rūmų veikla. Šiuo metu Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai šalyje vienija apie 2000 Lietuvos įmonių.