Naujienos

LPPAR bendruomenė palaiko strateginę ŠMS ministerijos kryptį, bet primena ir einamąsias problemas

gegužės 4

Gegužės 4 d. vyko nuotolinis Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų (toliau – LPPAR) bendruomenės susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, kurio metu buvo aptarta problematika ir planai bendrojo ugdymo, profesinio rengimo, aukštojo mokslo, taip pat ministerijos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir susijusiose srityse. LPPAR teigiamai vertina ambicingus ministerijos planus didinti susidomėjimą tiksliaisiais mokslais per naujus sprendimus bendrajame ir pradiniame ugdyme, tačiau atkreipia dėmesį į verslui svarbių greitų priemonių poreikį.

Susitikime LPPAR atstovai kėlė tokius klausimus, kaip rinkos poreikio netenkinanti bendra inžinerinį išsilavinimą turinčio jaunimo pasiūla, ir ypač regioninis disbalansas, stringančios iniciatyvos pameistrystės, profesinio rengimo ir dualinio mokymo srityse, neišnaudojamos galimybės pritraukiant užsienio studentus, pastarųjų metų iššūkiai dėl studijų kokybės vertinimo ir galimai silpstančios ministerijos partnerystės su asocijuotomis struktūromis. Susitikimo metu taip pat aptartos duomenų apie darbo rinkos padėtį ir ateities poreikius problemos bei perspektyvos.

Ministrė LPPAR nariams, savo ruožtu, pristatė pagrindinius ministerijos prioritetus: visų pirma orientaciją į bendrąjį ir ikimokyklinį ugdymą. Ministrės teigimu, šiandienos programos ir infrastruktūra neskatina jaunimo domėtis tiksliaisiais ir inžineriniais mokslais, todėl neišsprendus problemų pradiniuose etapuose, nebus ir srauto į atitinkamas aukštąsias ar profesines mokyklas. Ministrė taip pat akcentavo mokyklų tinklo stiprinimo svarbą, ypač regionuose – mokyklose nesant galimybių eksperimentuoti laboratorijose ar neturint adekvačių kompetencijų bei neformalaus ugdymo galimybių, užkertamas kelias inžinerinės pakraipos specialistų kiekio augimui. J. Šiugždinienė LPPAR bendruomenei pasakojo ir apie planus viso gyvenimo mokymosi, profesinio ugdymo, inovacijų ekosistemos skatinimo ir kitose srityse.

Ministrė pritarė LPPAR narių pozicijai dėl kolegijų ir profesinio rengimo centrų problematikos, ypač regionuose. Pasak jos, regioninės kolegijos turėtų atliepti regioninius darbdavių poreikius, nekonkuruoti su universitetais. Ministrė taip pat sutiko, kad Lietuva turėtų ieškoti galimybių išnaudoti savo stiprybes pritraukti daugiau trečiųjų šalių studentų bei ieškoti papildomų galimybių bei naujų modelių pameistrystės, dualinio mokymo ir kitose srityse. J. Šiugždinienė pabrėžė ir tai, kad ministerija su asocijuotomis struktūromis, įskaitant LPPAR, nori glaudaus ir praktinio bendradarbiavimo, o ne „uždėtų varnelių“.

LPPAR asociacijos prezidentas Rimas Varkulevičius rūmų bendruomenės vardu dėkoja ministrei ir jos komandai už susitikimą. Pasak R. Varkulevičiaus, rūmų bendruomenė palaiko dabartinius ministerijos prioritetus bei supranta ŠMSM kompleksiškumo bei riboto biudžeto problematiką.

„Švietimas ir mokslas bei atitinkamai darbo rinka šiandien, ko gero, yra opiausias ir svarbiausias Lietuvos verslo klausimas. Todėl mums yra be galo svarbu apie tai kalbėti su ministerija ir jai pavaldžiomis įstaigomis, bei kartu ieškoti idėjų ir sprendimų. Esame pasiruošę toliau glaudžiai bendradarbiauti, dalintis žiniomis, tyrimais, idėjomis ir kita informacija“, – sako R. Varkulevičius

Pasak jo, dalis aptariamų klausimų ir problemų yra susiję su skirtingų ministerijų kompetencijomis, pvz., Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ar Vidaus reikalų. Kaip vieną tokių pavyzdžių R. Varkulevičius nurodė užsieniečių įdarbinimo klausimą – sumažinus perteklinius jų įdarbinimo apribojimus, trečiųjų šalių piliečių tarpe didėtų mokslo paslaugų Lietuvoje paklausa, o profesinio rengimo centrai, kolegijos ir universitetai jau dabar galėtų dalyvauti jų apmokymo ar kvalifikacijos kėlimo procesuose.