Naujienos

Pabaltijo šalių, Lenkijos ir Švedijos rūmų bendras pareiškimas dėl karo Ukrainoje

gegužės 18

Baltijos jūros šalių giminingos verslo organizacijos – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos ir Lenkijos prekybos ir pramonės rūmai parengė bendrą deklaraciją dėl vykstančios karinės agresijos Ukrainoje. Pareiškime Europos svarbiausių institucijų vadovams, kurį pasirašė šių šalių rūmų prezidentai, griežtai smerkiama neišprovokuota Rusijos agresija prieš suverenią valstybę Ukrainą, reiškiamas solidarumas su Ukrainos nacionaliniais ir regioniniais rūmais ir visa verslo bendruomene. Europos institucijų vadovai raginami nedelsiant priimti sprendimus dėl Ukrainos kaip kandidatės būti priimtai į ES valstybių sandraugą statuso suteikimo. Rūmų prezidentai pritaria jau priimtoms ekonominėms ir politinėms sankcijoms agresoriaus atžvilgiu, ragina sankcijas plėsti ir energetikos išteklių produktams.

Plačiau – pridėtame dokumente (anglų k.).