Naujienos

Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome ilgamečio LPPARA generalinio direktoriaus Rimanto Šidlausko (1962-2022).

rugsėjo 15

Rimantas Šidlauskas gimė 1962 06 14 Bebrikių kaime, Kėdainių rajone. Studijavo Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete. Didžią savo darbinio gyvenimo dalį dirbo Užsienio reikalų ministerijos sistemoje. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, buvo Lietuvos derybų grupės narys tarpvalstybinėms deryboms su Pabaltijo šalimis, Lenkija, Rusija, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Ukraina, Čile, Baltarusija, Kipru ir kt. Buvo paskirtas Valstybės sienos delimitavimo ir demarkavimo bei ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo Baltijos jūroje riboms nustatyti komisijos pirmininku. Vadovavo derybų grupei, kuri sprendė vizų režimo panaikinimo tarp Europos Sąjungos valstybių klausimą. R. Šidlauskas kūrė Lietuvos konsulinę sistemą, buvo URM Viceministras-Konsulinio departamento direktorius, pasirašė daug konsulinių susitarimų su Lenkija, Baltijos šalimis (viso 10 susitarimų). 2000–2002 m. – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kanadoje, 2002–2008 m. – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Rusijos Federacijoje ir Armėnijoje.

Nuo 2009 m. R. Šidlauskas net 10 metų buvo LPPARA generalinis direktorius, jo pastangomis organizacija stiprėjo, darėsi matomesnė ir įtakingesnė Lietuvos verslo bendruomenėje.

R. Šidlauskas 1999 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2003 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, 2009 m. – medaliu „Už nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje“.

Atsisveikinimas su Velioniu vyks laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Vilniuje, Ąžuolyno g. 10) rugsėjo 16 d., penktadienį, nuo 17 iki 20.30 val., ir rugsėjo 17 d., šeštadienį, nuo 9.00 iki 14.00 val.